Thiết kế thi công cửa hàng Nệm Vina Mattress

Công trình: Thiết kế, thi công cửa hàng Nệm Vina Mattress Siêu thị Go! Phú Thạnh

Địa điểm thi công: Siêu thị Go! Phú Thạnh – 212 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh