Nhà Cô Dung

2PN – Sunrise City

 

Nhà anh Vũ

2PN – Icon 56

 

Nhà Chị Trang

3PN – Galaxy 9

Thông tin