Thiết kế, thi công showroom thiết bị nhà thông minh (Smart home) Aura

Công trình: Thiết kế, thi công hoàn thiện showroom thiết bị nhà thông minh (Smart Home) – Aura Intelligent Living

Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.HCM