Thiết kế, thi công showroom bán hàng dự án – Tập đoàn TLM

Dự án: Thiết kế showroom bán hàng dự án King Bay

Chủ đầu tư: Tập đoàn TLM – TLM CORP

Địa chỉ: Nhơn Trạch, Đồng Nai