Sứ Mạng & Giá Trị Cốt Lõi

Tầm nhìn:

Trở  thành doanh nghiệp thiết kế, sản xuất & thi công ngoại – nội thất hàng đầu tại Việt Nam

Sứ mệnh:

“Đáp ứng các giải pháp thiết kế & thi công ngoại – nội thất tổng thể, chìa khóa trao tay. Cung ứng các sản phẩm nội thất chất lượng, xưởng sản xuất chuyên nghiệp với tay nghề thợ giỏi.”

Giá trị cốt lõi: P-Y-R-A-M-I-D

  • P – Passion – Nhiệt huyết – Đam mê:  Chinh phục mọi thử thách bằng ngọn lửa nhiệt huyết và niềm đam mê. Đó cũng chính là sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm trong việc hiện thực hóa các mục tiêu chung của doanh nghiệp.
  • Y – Yield capacity – Chất lượng: Những gì chúng tôi làm, chúng tôi làm tốt.
  • R – Responsibility  – Trách nhiệm: Đổi mới trong tư duy và linh hoạt trong hành động, liên tục cải tiến hệ thống quản lý và đi đầu về nghành để tạo giá trị gia tăng cho các cổ đông, khách hàng và đối tác.
  • A – Attitude – Thái độ tích cực: Tư duy tích cực, sẵn sàng đối mặt và năng động đưa ra giải pháp trong mọi tình huống.
  • M – Mind – Trí tuệ: Sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc riêng trong mỗi gói sản phẩm – dịch vụ.
  • I – Integrity – Chính trực: Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch. Sự chính trực và đạo đức kinh doanh là nền tảng cho mọi hoạt động tại Pyramid. Chúng tôi hướng đến sự công bằng, minh bạch và tôn trọng giữa các bên.
  • D – Diversification  – Đa dạng hóa: Liên tục cải tiến để dẫn đầu.