thiết kế căn hộ cao cấp savimex

 

 

 

Khách hàng:  Chị Thủy

Dự Án:            Savimex

Phong cách:  Luxury

Diện tích:       82m2 – Duplex

Đơn vị thực hiện: Pyramid

đăng ký báo giá